สหายสันติ https://satomi.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=04-11-2005&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=04-11-2005&group=3&gblog=10 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[แสนล้านดาวโรจน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=04-11-2005&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=04-11-2005&group=3&gblog=10 Fri, 04 Nov 2005 12:53:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=5 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[สาระจากโทรทัศน์ไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=5 Sun, 20 Nov 2005 16:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=4 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ภายใต้ดวงตะวันของคุณทักษิณ โดย อ.จอน อึ้งภากรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=4&gblog=4 Sun, 20 Nov 2005 10:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=23-11-2005&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=23-11-2005&group=4&gblog=3 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายศึกษา ศาสตร์แขนงใหม่ในสังคมบริโภค]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=23-11-2005&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=23-11-2005&group=4&gblog=3 Wed, 23 Nov 2005 21:14:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=06-12-2005&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=06-12-2005&group=4&gblog=2 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงที่หายไปในหนังโฆษณาชุดล่าสุดเรื่อง กฟผ.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=06-12-2005&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=06-12-2005&group=4&gblog=2 Tue, 06 Dec 2005 21:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=13-08-2006&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=13-08-2006&group=4&gblog=1 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการปล้นช้างไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=13-08-2006&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=13-08-2006&group=4&gblog=1 Sun, 13 Aug 2006 16:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=9 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝั่งไร้ฝัน (บทที่ 5)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=9 Sat, 19 Nov 2005 9:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=8 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝั่งไร้ฝัน (บทที่ 4)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=8 Sat, 19 Nov 2005 9:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=7 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝั่งไร้ฝัน (บทที่ 3)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=7 Sat, 19 Nov 2005 9:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=6 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝั่งไร้ฝัน (บทที่ 2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=6 Sat, 19 Nov 2005 9:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=5 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝั่งไร้ฝัน (บทที่ 1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=3&gblog=5 Sat, 19 Nov 2005 9:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=3&gblog=4 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤาทั้งโลกนี้ไม่มีใคร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=3&gblog=4 Wed, 09 Nov 2005 21:14:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=12-12-2005&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=12-12-2005&group=3&gblog=3 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักฉันอยู่ที่ไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=12-12-2005&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=12-12-2005&group=3&gblog=3 Mon, 12 Dec 2005 20:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=3&gblog=2 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่เพื่อนของฉัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=3&gblog=2 Thu, 03 Nov 2005 20:37:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=17-12-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=17-12-2005&group=3&gblog=1 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ความในใจจากคองตัวหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=17-12-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=17-12-2005&group=3&gblog=1 Sat, 17 Dec 2005 23:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ไป(ไม่ถึง)ดอยหลวงเชียงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=19-11-2005&group=2&gblog=1 Sat, 19 Nov 2005 10:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=1&gblog=5 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[เชียงใหม่เป็นดิสนีแลนด์อยู่แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=20-11-2005&group=1&gblog=5 Sun, 20 Nov 2005 10:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=15-11-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=15-11-2005&group=1&gblog=4 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าวันนี้มีเมฆสีคล้ำๆๆๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=15-11-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=15-11-2005&group=1&gblog=4 Tue, 15 Nov 2005 21:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-08-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-08-2006&group=1&gblog=3 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[นับถอยหลังวันที่สมาชิกใหม่จะลืมตาดูโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-08-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-08-2006&group=1&gblog=3 Wed, 09 Aug 2006 14:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=1&gblog=2 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้กลายเป็นมนุษย์สี่ตาไปแย้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=09-11-2005&group=1&gblog=2 Wed, 09 Nov 2005 21:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=1&gblog=1 https://satomi.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ก็เหมือนกับเมื่อวาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=satomi&month=03-11-2005&group=1&gblog=1 Thu, 03 Nov 2005 20:19:09 +0700